Отстраняване на строителни отпадъци до сметище Благоевград

Отстраняване на строителни отпадъци до сметище Благоевград