Дезинфекция след смърт – разчистване на апартамент с мебели

Дезинфекция след смърт – разчистване на апартамент с мебели Знаете ли каква е правилната процедура за почистване на кръвните разливи и дезинфекция след смърт – разчистване на апартамент с мебели? […]

Read more

Отстраняване на строителни отпадъци София

Отстраняване на строителни отпадъци София В големите градове отстраняване на строителни отпадъци, тази услуга е тясно свързана с непрекъснатото изграждане на нови жилищни сгради, офиси и търговски и развлекателни центрове. […]

Read more
Изхвърляне на стари дрехи

Изхвърляне на стари дрехи от апартамент в София

Събиране и изхвърляне на стари дрехи Когато имате нужда от изхвърляне на стари дрехи потърсете бригадата от Софдом.Ком. Момчетата предлагат събиране, товарене и извозване до депо в София. Когато сте насъбрали […]

Read more