Дезинфекция след смърт – разчистване на апартамент

Дезинфекция след смърт – разчистване на апартамент с мебели

Дезинфекция след смърт - разчистване на апартамент с мебели

Знаете ли каква е правилната процедура за почистване на кръвните разливи и дезинфекция след смърт – разчистване на апартамент с мебели?

Когато става дума за кръв, дори и най-малките разливи могат да представляват голяма заплаха за здравето. Агенция по дезинфекция след смърт – разчистване на апартамент с мебели предлага множество полезни услуги в тази насока.

В резултат на това трябва да се спазват определени процедури, за да се ограничи потенциалната експозиция на патогенни кръвни клетки  и да се гарантира, че мястото е старателно почистено и дезинфекцирано.

Дезинфекция и почистване

Риск от почистване на кръв и разливи след смърт от непрофесионалист.

Съществуват много наръчници онлайн, които могат да ви научат как да почистите сами, но те не разкриват рисковете, които идват при допир с кръвта и риска от попадане на патогени кръвта. Такива са Хепатит С, малария, сифилис, бабезиоза, бруцелоза, лептоспироза, арбовирусни инфекции, рецидивираща треска, болест на Кройцфелд- и вирусна хеморагична треска, Хепатит В и дори ХИВ.

Кръвоносните патогени могат да бъдат смъртоносни и няма специфичен начин да се знае дали друг човек ги носи, а не директна комуникация, която невинаги е възможна. В много случаи самият човек може да не е наясно, че те са носители. Поради тази причина, винаги е важно да сте предпазливи и да се уверите, че всички биологични опасни материали се почистват задълбочено и ефикасно.

Дори ако използвате регистриран дезинфекционен продукт за убиване на широк спектър, не всички патогени ще бъдат елиминирани. Единственият сигурен начин да разберете, че вашето семейство няма да бъде изложено на риск от потенциална инфекция, е да се обадите на експертите по дезинфекция и почистване след смърт.

Най-безопасният начин да почистите е да се свържете с екип специалисти по биоремитация. Професионална компания за биоремитация се обучава стриктно в процедурите за безопасно изчистване на кръвта. Тя гарантира, че всеки обект е възстановен в санитарно и годно за живеене състояние.

След смърт - почистване на апартамент

Процедура по почистване след смърт:

Първо се установяват 3 зони:

Зоната за контрол: Зоната на замърсяване, където се извършва работата;

Буферната зона: Където техниците на почистването на местата се обличат в ЛПС.

Числата зона: където биват съхранявани инструменти и оборудване, за да се избегне кръстосано замърсяване.

Следва премахваме цялата кръв, биологичен материал, мръсотия и химикали от зоната за контрол и премахване на личните вещи, които не могат да бъдат поправени. Личното имущество, което не може да бъде поправено, се унищожава като медицински отпадък.

След това контролната зона се напръсква със специални почистващи препарати и дезинфектанти и се избърсват всички повърхности.

И накрая, се прилага дезодориране на контролната зона, за да бъдат отстранени миризмите.

По време на всички етапи от процеса на почистване / дезинфекция, екипите използват почистващи препарати за почистване носят PPE, включително двуслойни ръкавици. Сред тях се включват и всички респираторни съоръжения и костюми за биологична опасност, предназначени специално за възстановяване на биологични опасности.

Не опитвайте това сами у дома! Обадете се на професионалистите!